4 Risico- en kansengestuurd projectmanagement

Karsens Advies blogs (nr.4)
IR.L.T.KARSENS
17 oktober 2014

Meer dan ooit willen gemeenten grondexploitaties en complexe bouwprojecten financieel beheersen. Sinds de financiële crisis en vastgoedcrisis kunnen gemeenten zich geen verdere financiële ontsporing van projecten meer permitteren.

Nieuwe focus gemeentelijke grondbedrijven en ontwikkelbedrijven
Nieuwe projecten zijn er nauwelijks. Bestaande gebiedsontwikkelingen hebben het moeilijk. Financiële beheersing en risicobeheersing zijn logischerwijs kerndoelstellingen geworden voor gemeentelijke grond- en ontwikkelbedrijven. Hier hoort een andere manier van organiseren en managen bij. Een meer resultaatsgerichte projectmanagementmethode wordt tegenwoordig vaak aangeduid met het woord ‘risico gestuurd projectmanagement’. Een term die komt overwaaien uit de infrastructurele hoek. Deze term schiet voor grondexploitaties en ontwikkelprojecten echter tekort. Het beheersen van de uitvoeringsrisico’s alleen is bij grondexploitaties immers niet voldoende. Het tijdig realiseren van verkoop, verhuur en voldoende opbrengsten is minstens zo belangrijk zo niet veel belangrijker. De focus moet dus veel meer te komen liggen op het ondernemend en creatief inspelen op marktontwikkelingen: het benutten van kansen. Het gewenst projectmanagement kan beter getypeerd worden als: ‘risico- en kansen gestuurd projectmanagement’.

Voor planeconomen heeft deze nieuwe focus gevolgen. Er worden een andere rol en een ander gedrag van de planeconoom gevraagd. Een meer proactieve werkhouding is daarbij cruciaal. De planeconoom vormt meer en meer samen met de projectleider het dagelijks bestuur van de grondexploitatie. Planeconomie bedrijven vanuit een ivoren toren werkt niet meer. Is verandering in gedrag gewenst, dan is het te overwegen de planeconoom voortaan ‘financieel manager’  te noemen. Dit maakt duidelijker wat van hem wordt verwacht. Een financieel manager die samen met de projectmanager zorgt voor de financiële beheersing van projecten. Samen sturen op proces en inhoud om het project financieel te kunnen beheersen en stagnatie te voorkomen. Met daarbij een focus op het benutten van kansen.

Het effect van risico- en kansen gestuurd projectmanagement
Risico- en kansen gestuurd projectmanagement klinkt leuk maar levert het ook wat op? Zorgt het voor snellere realisatie? Voorkomt het ook daadwerkelijk financiële ontsporing? De inschattingen en meningen lopen hier uiteraard uiteen. Voorstanders zijn het er over eens dat het introduceren van risico- en kansen gestuurd projectmanagement tot flinke verbeteringen van het projectresultaat leidt. Door anderen wordt het effect nog al eens onderschat. Verschil van inzicht heeft vooral te maken met de inschatting van de beïnvloedbaarheid van het projectresultaat. Is met creatieve maatregelen het risicoprofiel en het projectresultaat te beïnvloeden? Duidelijk is dat het positief effect van risico en kansen gestuurd projectmanagement groter is naarmate het project complexer is en de looptijd langer. Vooral bij projecten waar de kans op stagnatie groot is, is het verbeter-effect groot. Als vuistregel kan gehanteerd worden een verlaging van 5%-15% van de nog te realiseren kosten plus een verhoging van 10%-30% van de nog te realiseren opbrengsten. Reken uit wat dit voor uw project of uw grondbedrijf betekent!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *