7 De financiële beheersing van het project Grote Markt oostzijde (samenvatting)

Karsens Advies blogs (nr.7)

IR.L.T.KARSENS
29 Maart 2015

Het project Grote Markt oostzijde is een complex, grootschalig en langlopend binnenstadsproject van de gemeente Groningen. De Groninger gemeenteraad heeft bij voortduring gehamerd op de beheersing van de kosten. Het gevolg hiervan is dat het project al een groot aantal jaren een meer dan gemiddelde focus op financiële beheersing en risicobeheersing kent. Gaandeweg zijn er projectspecifieke werkwijzen gecreëerd en zijn er maatregelen genomen met het doel het project financieel te beheersen. De werkwijzen en maatregelen kunnen worden samengevat met de onderstaande 7 financieel-strategische doelen.

Outsiders merken op dat het project Grote Markt oostzijde zich kenmerkt door een ‘risico-gestuurde’ projectaanpak. De risicobeheersing gaat daarbij veel verder dan het periodiek actualiseren van een risicoanalyse. Ook bijvoorbeeld het benutten van kansen en de wijze van samenwerking binnen het project zijn zoals uit bovenstaand schema blijkt belangrijke ingrediënten van de financiële besturing van het project. Het project vormt in het kader van de financiële en risicobeheersing een unieke en veelzijdige leerervaring.

In blog 6 word uitgebreid ingegaan op de projectspecifieke maatregelen binnen het project Grote Markt oostzijde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *