Florijn As

Opdrachtgever: gemeente Assen
Periode: september 2008 t/m februari 2009
Project: In 2007 heeft het Rijk een subsidie van 222 miljoen ter beschikking gesteld aan de gemeente Assen voor diverse infrastructurele projecten. Deze verbeterde infrastructuur moet een logische verbinding gaan vormen tussen diverse gebiedsontwikkelingen zoals het gebied rond het station, Assen zuid, het Stadsbedrijvenpark en Messchenveld. De noodzakelijke samenhang tussen de projectonderdelen moest onder andere worden gewaarborgd door de in februari 2009 gestarte Masterstudie. Omdat het project en de deelprojecten zich nog in een verkennende fase bevonden waren de belangrijkste keuzes die gemaakt moesten worden programmatisch van aard. Daarbij is er een sterke samenhang tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen en de benodigde infrastructuur.
Toegevoegde waarde: Onder andere het analyseren van en adviseren over programmatische mogelijkheden en onmogelijkheden en het opstellen van een financiële verkenning van de herontwikkeling van het stadsbedrijvenpark.

Reacties zijn gesloten.