Parkeergarage CiBoGa Groningen 1250 parkeerplaatsen

Parkeergarage CiBoGa Groningen 1250 parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Periode: Juli 2005 t/m 2008
Project: In 1997 heeft de gemeente Groningen ontwikkelcombinatie IMA opdracht verstrekt tot de engineering en turn key oplevering van deze parkeergarage. Dit als onderdeel van het binnenstedelijk CiBoGa project. De garage is in 2008 opgeleverd en is thans de grootste parkeergarage van de gemeente Groningen. Met de daadwerkelijk bouw is reeds in 2002 een start gemaakt. De bouw heeft echter om diverse redenen tussen 2002 en 2007 stilgelegen. In deze periode is het bovenliggende bouwprogramma sterk gewijzigd waardoor ook de functionele gebruikseisen voor de garage sterk zijn veranderd. Heroverweging van de oorspronkelijk plannen was derhalve noodzakelijk.
Toegevoegde waarde: In de rol van vastgoedontwikkelaar heb ik het interne projectteam aangestuurd en ben ik verantwoordelijk geweest voor opdrachtverstrekking en contractvorming met de ontwikkelaar. Ik heb er voor gezorgd dat het programma van eisen is geherformuleerd en aangescherpt. Ten opzicht van het oorspronkelijk ontwerp uit 2002 is de garage wat betreft belevingswaarde, oriƫntatie en logistiek sterk verbeterd. Het project is inclusief het vele meer- en minderwerk binnen budget gerealiseerd.

Reacties zijn gesloten.