Planeconomie CiBoGa

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Periode: 2004 t/m 2007
Projecten: CiBoGa is het grootste binnenstedelijke herstructureringsopgave van de gemeente Groningen. In 1997 heeft de gemeente Groningen met ontwikkelcombinatie IMA een overeenkomst gesloten voor de bodemsanering, de bouw van een tweetal garages en de opstalontwikkeling van dit project. Na een aanvankelijk voortvarende start was het project in de periode voorafgaand aan 2004 in een impasse geraakt.
Toegevoegde waarde: Door het ontwikkelproces meer vanuit een financieel-realisme en vastgoed-realisme op te pakken is de gemeente er in geslaagd de ontwikkelaar weer aan het bouwen te krijgen. Daar aan voorafgaand hebben we in mijn beginperiode op basis van diverse alyses, planaanpassingen en financiële creativiteit omvangrijke financiële tekorten weggewerkt. Met het vaststellen van de herziene grondexploitatie in 2005 is een solide financiële basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het gebied. In 2006 is de bouw van een 1200 parkeerplaatsen tellende Boterdiepgarage herstart en is de bouw van de opstalontwikkeling hervat.

Reacties zijn gesloten.