Producten

-financiële planbegeleiding
In de rol van interim planeconoom zorg dat de  financiële analyses en begrotingen realistisch en up tot date zijn. Ik zorg dat het project ‘bestuurbaar’ wordt en blijft.

 -risicobeheersing
In de rol van risicomanager verzorg ik voor u het risicomanagement. Het resultaat zal zijn dat het project na verloop van tijd risico gestuurd wordt gemanaged. Voor een daadwerkelijke financiële beheersing is dit in veel gevallen een belangrijke voorwaarde.

-financiële beheersing
In de rol van financieel projectleider zorg ik dat uw project binnen budget wordt gerealiseerd.

-projectmanagement
In de rol van projectleider geef ik leiding aan uw project. Waar mogelijk en waar nodig zorg ik ervoor dat uw de regie stevig in handen houdt. Waar nodig onderhandel ik met externe partijen.

-haalbaarheidsstudies, conceptontwikkeling en vastgoedanalyses
Vanuit mijn deskundigheid en ervaring als vastgoedeconoom adviseer ik u over de financiële haalbaarheid, kansen en risico’s van uw project. Op basis van een inhoudelijke analyse bedenk ik desgewenst voor u ambitieuze doch realistische ontwikkelconcepten voor uw locatie.