Profiel

Profiel van uw adviseur ir. L.T.Karsens

Met Karsens Advies richt ik me op gebiedsontwikkeling. Op basis van detachering vervul ik de rollen van planeconoom, vastgoedontwikkelaar en projectleider meestal bij gemeentelijke opdrachtgevers. Daarnaast werk ik ook op consultancy basis. Onderstaand is mijn deskundigheid, ervaring en adviesstijl puntsgewijs samengevat.
  Deskundigheid
Deskundigheid: gebiedsontwikkeling, planeconomie, vastgoedeconomie, projectmanagement en bouwkostenmanagement
Specialismen: risicomanagement, parkeerexploitaties, vastgoedrekenkunde, contractmanagement
Ervaring
Werkervaring 22 jaar werkzaam als consultant in vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Veelal voor gemeentelijke opdrachtgevers.
Eerdere werkgevers: adviesbureau PAS en PRC Bouwkostenmanagement
Vooropleiding: T.U. Delft Bouwkunde, afstudeerrichting bouwmanagement en beheer
Adviesstijl
Samenwerking: gericht op hechte samenwerking met projectleider en projectteam
Probleembenadering: proactief, resultaatsgericht en creatief
Projectaanpak: vasthoudend in ambitie, flexibel in aanpak, creatief in oplossingen
Wilt u mijn uitgebreide c.v. ontvangen? Mail uw verzoek naar karsens.advies@planet.nl