Toegevoegde Waarde

Persoonlijke missie

Mijn persoonlijke missie is: “Het creëren van haalbare en beheersbare oplossingen met een lange termijn bijdrage voor de duurzame vitale stad”.Planeconoom of projectleider
U kunt mij zowel als planeconoom en als projectleider inhuren. Werk ik als planeconoom dan bent u juist door mijn aandacht voor het proces er van verzekerd dat er effectief gestuurd wordt op financieel resultaat en beheersing van risico’s. Werk ik als projectleider dan bent u er van verzekerd dat ik uw project inhoudelijk snel doorgrond en geen onhaalbare paden bewandel. Wat ik in beide gevallen doe is “sturen op proces en inhoud”.Samenwerking tussen projectleider en planeconoom is cruciaal. In mijn visie dienen projectleider en planeconoom een ‘twee-eenheid’ te zijn. Projectleiders vinden het plezierig om met me samen te werken. Ik versta de kunst om proactief kennislacunes op te vullen, zonder dat de projectleider het idee heeft dat ik hem voor de voeten te loop.

Persoonlijke ambitie
Hoe lastiger en complexer uw project, hoe groter mijn toegevoegde waarde. In deze projecten komen mijn deskundigheid, creativiteit en gedrevenheid het best tot hun recht. Mijn ambitie is om gemeenten oplossingen aan te dragen die ook echt werken. Oplossingen die tot duurzame resultaten zullen leiden.

Proactief omgaan met vastgoedcrisis
De vastgoed crisis heeft ingrijpende gevolgen voor de gebiedsontwikkeling en de wijkvernieuwing. Veel projecten stagneren en bij veel projecten staat de financiële haalbaarheid onder druk. Financiële beheersing en risicobeheersing zijn voor gemeenten veel belangrijker geworden. Het is thans pijnlijk om te constateren dat veel gemeenten de kunst om effectief bij te sturen zijn kwijtgeraakt. Mijn ambitie is het om gemeenten te helpen hun projecten weer zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Mijn motto daarbij is: “bereik meer met minder”.

Mijn toegevoegde waarde in korte opdrachten

Quick scan financieel
Veel van mijn opdrachtgeversrelaties starten met een korte rekenopdracht. Ik stel bijvoorbeeld een grondexploitatie, een residuele grondwaarde berekening of een parkeerexploitatie op. Op deze wijze zorg ik voor financieel realisme in de projectgroep.

Mijn toegevoegde waarde als planeconoom

De relatie tussen de planeconoom en de projectleider is van groot belang. Mijn wijze van communiceren in combinatie met mijn positief kritische houding worden bijzonder gewaardeerd.Binnen een team van planeconomen voeg ik specialistische kennis toe op het gebied van vastgoedeconomie en bouwkostenmanagement en risicomanagement.
Hoe onderscheid ik me van de gemiddelde planeconoom?

 • ik werk ‘risico- en kansengestuurd’
 • ik ben proactief en voel me betrokken bij het projectresultaat
 • ik zorg voor een goede relatie met de projectmanager
 • mijn werkwijze stem ik af op de projectmanager, ambities en risico’s
 • mijn advies beperkt zich niet tot het zuiver financiële
 • ik signaleer kansen en risico’s in een vroeg stadium
 • ik stuur op proces en inhoud om het project financieel te kunnen beheersen
 • ik beoordeel de haalbaarheid primair vanuit de vastgoedeconomie
 • ik heb voorkeur voor complexe projecten
 • ik verdien het meeste geld voor mijn opdrachtgever door mijn creativiteit

Mijn toegevoegde waarde als projectleider/vastgoedontwikkelaar

Er is geen standaardmodel voor projectleiding in gebiedsontwikkeling. De praktijk leert dat elke ontwikkeling zijn eigen optimale aanpak kent. In mijn overtuiging zijn naast managementvaardigheden inhoudelijke kennis en ervaring randvoorwaardelijke eigenschappen voor een succesvol projectleider. Projecten waarbij financiële sturing en vastgoeddeskundigheid van groot belang zijn hebben mijn voorkeur. Hier komt mijn ervaring het meest tot zijn recht.
 Hoe onderscheid ik me van de gemiddelde projectleider?

 • ik werk ‘risico- en kansengestuurd’
 • ik stuur aan op (financieel) haalbare oplossingen
 • ik signaleer kansen en risico’s in een vroeg stadium