Welkom

Welkom op de site van Karsens Advies. Karsens Advies is de naam waaronder ik mijn adviesdiensten aanbied. Hier leest u meer over mijn ervaring, specialismen en visie.

Planeconoom, vastgoedontwikkelaar, projectleider en risicomanager

Met Karsens Advies richt ik me op “resultaat in duurzame gebiedsontwikkeling” en “financiële beheersing”. Op basis van detachering vervul ik de rollen van planeconoom, vastgoedontwikkelaar, projectleider en risicomanager bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. Ik ben altijd proactief en sturend aanwezig of het nu gaat om programmakeuzes, proces, onderhandelingen of risicobeheersing.

Deskundig en gedreven

Ik onderscheid me met mijn deskundigheid en mijn gedrevenheid. Ik ben in staat uw project snel te doorgronden. Mijn inzet resulteert vervolgens in haalbare oplossingen en een betere beheersing van uw project. Mijn gedrevenheid uit zich in een verregaande resultaatsgerichtheid, creativiteit en betrokkenheid bij uw project.

Gebiedsontwikkeling in de nieuwe realiteit

De financiële crisis en vastgoedcrisis hebben grote gevolgen voor gebiedsontwikkeling en wijkvernieuwing:

  • Passief toezien hoe projecten en ambities stagneren is vaak een slechte optie. Projectspecifieke maatregelen zijn nodig. Het is mijn persoonlijke missie om gemeenten te helpen om proactief tot de juiste keuzes te komen. Graag ga ik met u in gesprek wat de mogelijkheden zijn.
  • Duurzaamheid en waardecreatie zijn de norm geworden in ons economisch denken. We nemen definitief afscheid van partijen die uit zijn op een ‘snelle ontwikkelwinst’.  Oplossingen die we kiezen dienen een bijdrage te leveren aan de duurzame vitale stad. Dit betekent dat onze haalbaarheidsmodellen, financieringsmodellen en samenwerkingsmodellen definitief over de kop zijn gegaan. En dat biedt volop nieuwe kansen!! Ik vertel u graag over mijn ervaringen.
  • Gemeenten kunnen zich geen nieuwe financiële ontsporingen in projecten meer permitteren. Financiële beheersing en risicobeheersing vormen veel nadrukkelijker dan voorheen een randvoorwaarde. Ik vertel u graag over de methode die ik voor complexe projecten heb ontwikkeld. (Zie blog 5, 6 en 7)

Visie

Ik houd van mijn vak. Ik draag graag mijn visie uit. Ik heb aan deze website een aantal blogs toegevoegd. U doet mij een plezier als u ze leest en reageert.

Ir. Bert Karsens